Otti

OTTI (Oscar Faasse) is een jonge, enthousiaste kunstenaar die op unieke wijze uiting geeft aan zijn belevingswereld. Optimistisch als hij is, geeft hij op impulsieve, energieke, vaak grappige en herkenbare wijze uiting aan zijn visie op de wereld. Erotiek, vriendschap, de herinnering en zijn liefde voor muziek zijn thema's die de rode draad van zijn composities vormen. Gebruik van primaire kleuren bij de figuratieve weergave van zijn belevingswereld doet de associatieve pretenties van het werk tot hun recht komen. Hiermee brengt OTTI zijn optimisme over op het publiek. Wie een expositie van OTTI bijwoont, verlaat de ruimte met een grote glimlach.