Welkom bij Galerie Changes Design

                                  In memorium


                                 Reco Roijers


                                 31-07-1959   -   07-08-2017In verband met het overlijden van mijn man en medeoprichter van Galerie Changes Design zijn onze activiteiten tijdelijk gestaakt.

Wij hopen vanaf januari 2018 u in onze Galerie en op onze website weer van dienst te mogen zijn.

Met vriendelijke groet,

Silke Roijers-Rüster


Galerie Changes Design

Roptawei 27

9123 JA Metslawier

Email changes-design@telfort.nl

Telefoon 06 22 45 47 30 of 06 123 222 58

9F8578